Kupusnjače - Brassicaceae
Rijeđe uzgajane vrste
Abisinski kupus   Broskva    Baštenska kres   Kineska brokula
Bijela repa         Rikola       Dragušac          Senf špinat
Postrna repa       Gorušica   Morski kupus      Komatsuna
Lukovi - Alliaceae
Pomoćnice - Solanaceae
Rijeđe uzgajane vrste
Mahunarke - Fabaceae
Štitarke - Apiaceae
Tikvenjače - Cucurbitaceae
Lobodnjače - Chenopodiaceae
Glavočike - Asteraceae
Rijeđe uzgajane vrste
Višegodišnje povrće
Rijeđe rasprostranjene vrste povrća, gljive
Gljive