Obavijest umirovljenicima - ispalat Božićnog dara

Općina Bilje će i ove godine povodom Božića svojim umirovljenicima podijeliti dar prema Odluci općinskog vijeća Općine Bilje KLASA: 402-01/18-01/1, URBROJ: 2100/02-01-18-1 od 13.studenoga 2018.g.

Budući je u svibnju 2018.godine stupila na snagu Opća odredba o zaštiti osobnih podataka (GDPR), dužni smo prikupiti izjave o suglasnosti (privole) za korištenje osobnih podataka umirovljenika kako bismo mogli isplatiti navedeni dar.

Više...
 
Pružanje besplatne pravne pomoći

Studenti Pravnog fakulteta u Osijeku - članovi Pravne klinike OSIJEK PRO BONO pružati će besplatnu pravnu pomoć u obliku opće pravne informacije i pravnog savjeta u našem mjestu!

Više...
 
NATJEČAJ za prijavu projekata i institucionalnu podršku

Temeljem članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge («Narodne novine» broj 26/15), članka 8. Pravilnika o financiranju udruga iz proračuna Općine Bilje(«Službeni glasnik Općine Bilje» broj 9/18) i članka 45. Statuta Općine Bilje(«Službeni glasnik « Općine Bilje, broj 5/13., 3/14. i 2/18. , - 3/18. pročišćen tekst ), Općinski načelnik Općine Bilje dana, 17. studenog 2018. godine, objavljuje NATJEČAJ za prijavu projekata i institucionalnu podršku udrugama za 2019. godinu iz proračuna Općine Bilje

Cijeli tekst natječaja, kao i obrasce možete preuzeti ovdje i zip formatu - LINK

 
<< Početak < « 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 » > Kraj >>

Stranica 28 od 44

EU projekti