Proračun PDF Ispis E-mail
Autor Administrator   
Petak, 12 Prosinac 2014 08:46

Vodič kroz proračun Općine Bilje za 2020. godinu - LINK

Odluka o usvajanju Proračuna Općine Bilje za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu i Odluka o izvršenju proračuna Općine Bilje za 2020. godinu - SLUŽBENI GLASNIK 8/2019 OD 18.12.2019. GOD,

Odluka o usvajanju 1. izmjena i dopuna Proračuna Općine   Bilje za 2019. i   projekcije za   2020. i 2021. godinu SLUŽBENI GLASNIK 8/2019 OD 18.12.2019. GOD,

2. izmjena i dopuna Odluke o izvršenju proračuna Općine Bilje za 2019. godinu - SLUŽBENI GLASNIK 8/2019 OD 18.12.2019. GOD,

Odluka o usvajanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Bilje za period 01.01.2019. do 30.06.2019. godine - SLUŽBENI GLASNIK br6/2019. od 26.09.2019. godine

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izvršenju proračuna Općine Bilje za 2019.g - SLUŽBENI GLASNIK br.4/2019. od 28.06.2019. godine

Vodič kroz proračun Općine Bilje za 2019. godinu - LINK

Odluka o usvajanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Bilje za 2018. godinu - Službeni glasnika 3/2019

Odluka o usvajanju proračuna Općine Bilje za 2019. i izvršenju proračuna  Općine Bilje za 2019. godinu SLUŽBENI GLASNIK br. 11/2018 

Odluka o usvajanju polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Bilje za period 01.01.2018.do 30.06.2018. godinu, SLUŽBENI GLASNIK 10-2018.

Odluka o usvajanju III. izmjena i dopuna proračuna Općine Bilje za 2018. i projekcijama za 2019. i 2020. god. godinuSLUŽBENI GLASNIK 11od 14.12.2018.godine

Odluka o usvajanju II. izmjena i dopuna proračuna Općine Bilje za 2018. i projekcijama za 2019. i 2020. god. godinuSLUŽBENI GLASNIK 5 od 23.05.2018.godine

Odluka o usvajanju godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Bilje za 2017. godinu, SLUŽBENI GLASNIK 4 od 03.04.2018.

Odluka o usvajanju 1. izmjena i dopuna proračuna Općine Bilje za 2018. i projekcijama za 2019. i 2020. god. godinuSLUŽBENI GLASNIK 2 od 09.02.2018.godine

Odluka o usvajanju proračuna Općine Bilje za 2018. i izvršenju proračuna  Općine Bilje za 2018. godinu SLUŽBENI GLASNIK br. 14, od 28.12.2017. godine

Odluka o usvajanju 2. izmjena i dopuna proračuna Općine Bilje za 2017. godinu i projekcijama za 2018. i 2019. godinu SLUŽBENI GLASNIK 14 od 28.12.2017.godine

Odluka o usvajanju polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Bilje za period 01.01.2017.do 30.06.2017. godinu, SLUŽBENI GLASNIK 10 od 25.10.2017.

Odluka o usvajanju 1. izmjena i dopuna proračuna  Općine Bilje za 2017. godinu i projekcijama za 2018. i 2019. godinu SLUŽBENI GLASNIK 10 od 25.10.2017.godine

Odluka o usvajanju godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Bilje za 2016. godinuSLUŽBENI GLASNIK 2 od 20.03.2017.

Odluka o usvajanju proračuna Općine Bilje za 2017. i izvršenju proračuna Općine Bilje za 2017. godinu SLUŽBENI GLASNIK br. 10od 16.12.2016. godine

Vodič kroz proračun Općine Bilje za 2017. godinu - LINK

Odluka o usvajanju 1. izmjena i dopuna proračuna  Općine Bilje za 2016. godinuSLUŽBENI GLASNIK 10 od 16.12.2016.godine

Odluka o usvajanju polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Bilje za period 01.01.2016.do 30.06.2015. godinu, SLUŽBENI GLASNIK 6 od 29.09.2016.

Odluka o usvajanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna
Općine Bilje za 2015.g
SLUŽBENI GLASNIK br. 5 , 30.06.2016. godine

Odluka o usvajanju proračuna Općine Bilje za 2016.i izvršenju proračuna Općine Bilje za 2015. godinu SLUŽBENI GLASNIK br. 10, od 21.12.2015. godine

Odluka o usvajanju polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna općine bilje za period 01.01.2015.do 30.06.2015. godinu, SLUŽBENI GLASNIK 7 od 02.10.2015.

Odluka o usvajanju 1. izmjena i dopuna proračuna općine bilje za 2015. godinu, SLUŽBENI GLASNIK 9 od 01.12.2015.godine

Odluka o usvajanju proračuna Općine Bilje za 2015.i izvršenju proračuna Općine Bilje za 2015. godinu SLUŽBENI GLASNIK br. 10, od 22.12.2014. godine

Odluka o usvajanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Bilje za period 01.01.-30.06.2014.godine SLUŽBENI GLASNIK 8. od 17.10.2014.

Odluka o usvajanju proračuna Općine Bilje za 2014.i izvršenju proračuna Općine Bilje za 2014. godinu SLUŽBENI GLASNIK br. 7, od 27.12.2013. godine

Odluka o usvajanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Bilje za 2013.godinu  SLUŽBENI GLASNIK br. 5, od 03.07.2014. godine

 

 

 

 

Ažurirano: Utorak, 18 Veljača 2020 00:04
 

EU projekti