Finacijsko izvješće Općine PDF Ispis E-mail
Autor Administrator   
Četvrtak, 26 Veljača 2015 11:50

GODIŠNJE FINANCIJSKO IZVJEŠĆE OPĆINE BILJE

za razdoblje 01. siječnja do 31. prosinca 2018. godine - LINK

za razdoblje 01. siječnja do 31. prosinca 2017. godine - LINK

za razdoblje 01. siječnja do 31. prosinca 2016. godine - LINK

za razdoblje 01. siječnja do 31. prosinca 2015. godine - LINK

za razdoblje 01. siječnja do 31. prosinca 2014. godine - LINK

Godišnja financijska izvješća sadrže (Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika,Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima,Izvještaj o novčanim tijekovima,Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji,Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obaveza,Bilanca,Izvještaj o obavezama,Izvještaj o prihodima i rashodima korisnika proračuna)

Ažurirano: Četvrtak, 14 Veljača 2019 15:44