Savjetovanja u tijeku PDF Ispis E-mail
Autor Administrator   

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o visini paušalnog poreza po krevetu, smještajnoj jedinici u kampu i smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski smještaj

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Prijedloga Odluke o komunalnom doprinosu

Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 23.siječnja 2019.godine dostave svoje prijedloge, komentare i primjedbe na predloženi Nacrt ODLUKE o visini paušalnog poreza po krevetu, smještajnoj jedinici u kampu i smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski smještaj.

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Prijedloga Odluke o komunalnoj naknadi

Općina Bilje temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ br. 25/13. i 85/15.), dana 21. prosinca 2018. objavljuje SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU - Nacrt Prijedloga Odluke o komunalnom doprinosu savjetovanjetraje do 21. siječnja 2019.g.

NACRT ODLUKE O KOMUNALNOJ NAKNADI - ovom se Odlukom utvrđuju uvjeti i mjerila za plaćanje komunalne naknade na području Općine Bilje

Izmjene i dopune plana savjetovanja s javnošću u 2018.godini

Izvješća o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Program bespovratnih potpora u poljoprivredi Općine  Bilje u 2018-2021. godini

Izvješće o provedenom javnom uvidu o Prijedlogu Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za područje Općine Bilje

  Općina Bilje, temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama  (Narodne novine : 25/13, 85/15), dana
  10.05.2018.g. objavljuje poziv za sudjelovanje u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o  Prijedloga Programa
  bespovratnih  potpora u poljoprivredi  Općine Bilje   za razdoblje  2018- 2021.. Savjetovanje traje 10.06.2018.g.

 

Općina Bilje, temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine : 25/13, 85/15), dana 16.02.2018.g. objavljuje poziv za sudjelovanje u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Plana gospodarenja otpadom Općine Bilje za razdoblje 2018. - 2023. godine.

Poziv na sudjelovanje u savjetovanju sa zainteresiranom
Nacrt
Obrazac sudjelovanja

Plan gospodarebha otpadom Općine Bilje 2018 - 2013

Općina Bilje, temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama  (Narodne novine : 25/13, 85/15, dana 29.05.2017.g. objavljuje poziv za sudjelovanje u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću oNacrtu prijedloga odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada i usluge povezane s tom javnom uslugom

Poziv na sudjelovanje u savjetovanju sa zainteresiranom  

Nacrt  

Obrazac sudjelovanja

Općina Bilje, temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama  (Narodne novine : 25/13, 85/15, dana 29.05.2017.g. objavljuje poziv za sudjelovanje u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Općine Bilje

Poziv na sudjelovanje u savjetovanju sa zainteresiranom  

Nacrt  

Obrazac sudjelovanja

Statut

Savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Općine Bilje Poziv na sudjelovanje u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Općine Bilje

Poziv na sudjelovanje u savjetovanju sa zainteresiranom

Nacrt odluke

Obrazac sudjelovanja

 

Plan savjetovanja sa javnošću u 2018. godini

Općina Bilje, temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine: 25/13, 85/15, dana 29.05.2017.g. objavljuje poziv za sudjelovanje u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu II.statutarne  odluke o izmjenama i dopunamaStatuta Općine Bilje

Poziv na sudjelovanje u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu  II. statutarne  odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Bilje

Nacrt 2. Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Bilje

Obrazac sudjelovanja

I. Izmjene Plana savjetovanja s javnošću  za 2017.g  - LINK

POZIV za sudjelovanje u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Programa bespovratnih potpora u poljoprivredi Općine Bilje - LINK

NACRT  prijedloga  Programa bespovratnih potpora u poljoprivredi  Općine Bilje za 2017.g. 29.05.2017 - LINK

OBRAZAC za objavu - LINK

Plana savjetovanja s javnošću u 2017. godini - LINK

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – o nacrtu prijedloga Odluke o jednostavnoj nabavi robe, usluga i radova te provedbi projektnog natječaja - LINK

Prijedlog Odluke o jednostavnoj nabavi robe, usluga i radova te provedbi projektnog natječaja - LINK

Nacrt Odluke o jednostavnoj nabavi robe, usluga i radova te provedbi projektnog natječaja - LINK

Obrazac sudjelovanja - LINK