Javna priznanja Općine Bilje

Temeljem  članka 18. Odluke Odluku o javnim priznanjima Općine Bilje („Službeni glasnik“ Općine Bilje , broj: 4/18. i  5/20) i članka 51 Statuta Općine Bilje  („Službeni glasnik“ br: 5/13, 3/14, 2/18, 3/18-proč.tekst i 2/20) Općinski  načelnik Općine Bilje dana 20.siječnja  2021.g. raspisuje Javni poziv za davanje prijedloga za dodjelu javnih priznanja  Općine Bilje u 2021. g

Cijeli tekst Javnog poziva sa obrazcima i odlukom o dodijeli možete preuzeti ovdje – LINK

SUSJEDSKA POMOĆ U OPĆINAMA BILJE I POPOVAC

Posao dobilo 30 žena da brinu o 180 sumještana

Starima i nemoćnima u općinama Bilje i Popovac pružati će pomoć susjedi kroz provođenje projekta „Susjedsku pomoć“. Tim povodom održana je i uvodna konferencija tog projekta iz programa „Zaželi -faza II“ u te dvije općine. Bio je to i povod za sklapanje i podjelu 30 ugovora o radu za žene koje će pomagati u projektu kojeg je prijavio KD „Laško“ Lug s partnerom udrugom „Maska“ iz Popovca uz partnere Hrvatski zavod za zapošljavanje – Područni ured Osijek i Centar za socijalnu skrb Beli Manastir. Konferenciji su nazočili predsjednik Kulturnog društva „Laško“ Lug Borivoj Stojanović, načelnik Općine Bilje Željko Cickaj i načelnik Općine Popovac Zoran Kontak.

Nastavi čitati “SUSJEDSKA POMOĆ U OPĆINAMA BILJE I POPOVAC”

Javni poziv zainteresiranih osoba starije životne dobi i osoba u nepovoljnom položaju za primanje besplatne usluge pomoći u kući

Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike te Odluke o izmjeni Odluke o financiranju KLASA: 910-04/20-09/32, URBROJ: 524-06-03-01-01/1-20-152  od  1.listopada.2020.  i  sklopljenog  Ugovora  o  dodjeli  bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014-2020., kodni broj UP.02.1.1.13.0159. sklopljenog između Ministarstva rada mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike i HZZ, Ured za financiranje i ugovaranje projekata Europske unije, s jedne strane i Kulturnog društva “Laško“ Lug s druge strane, objavljuje se:

Nastavi čitati “Javni poziv zainteresiranih osoba starije životne dobi i osoba u nepovoljnom položaju za primanje besplatne usluge pomoći u kući”